Сфери на дейност

I. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 

БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД извършва: вземане на проби; тестване на качеството и анализи; количествена инспекция; кантрол на опаковките; надзор на: товарни и разтоварни операции и фумигация: проверка на чистотата и състоянието на транспортните средства за всички видове селскостопански продукти, като; пресни и обработени плодове и зилинчуци, зърнени храни, животински и растителни мазнини, фуражи, кафе и какао, цитрусови плодове, домашни птици и яйца, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, тютюн и тютюневи изделия, алкохолни напитни и други.

Компанията е оторизирана за извършване на фумигация.

 

II. ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

 

Нашата дейност в тази област включва инспекция на всички видове текстил и сурови материали, като; памук, вълна, коноп, синтетика, фибри, прежди, коприна и други.; всички видове плетива и готова конфекция ; сурова и полу-обработена кожа и кожени артикули, като обувки, модни кожени аксесоаре и др.; лесовъдни продукти; стъкло и стъклария; керамични продукти; корк и стоки от корк и други различни по вид потребителски стоки.

Качеството на стоките се проверява чрез органолептични методи в съответствие със стандартните изисквания или проби.

 

III. МИНЕРАЛИ, ХИМИКАЛИ И МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОДУКТИ

 

Нашите услуги включват и контрол на всички видоверуди и концентрати, черни и цветни метали, скрап, торове, химикали,лекарства и други.

Инспекционната дейност включва: проверка на теглото чрез измервателни уредиопаковане, проучване на чертежи и скици, вземане на проби и мостри, измерване на влагата, измерване на количество, контрол при разтоварване или трансфер на пратките с цел избягване на загуби и липси, проверка на чистотата и изправността на превозните средства преди товарене и разтоварване.

Екипите от наши инсперктори извършват сървейорски услуги в зависимост от изискванията на нашите Клиенти.

 

IV. ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ХИМИКАЛИ ДОБИТИ ОТ НЕФТ

 

БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД извършва качествени и количествени инспекции на товари от суров петрол в цистерни, рафинирани петролни продукти и на химикали добити от нефт.

Сървейорските операции включват:

Чистота и необходим продукт, инспекция на резервоари, състояние на линиите, вземане на проби от брегови резервоари и корабни разервоари и цистерни, недостиг, оглед на бункери, контрол на количеството и химически анализ в ауторизирани лаборатории.

БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД има голям персонал от специалисти в областта на Петролната Химия, всеки от които има нужната подготовка и опит за процедури по инспекция на петролни продукти и химикали добити от нефт.

 

V. ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРОЕКТИ НА ЗАВОДИ

 

БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД предлага следните услуги, за да осигури качество на продуктите и инспекция на Проекти на заводи; преглед на плановите конструкции, инспекция на магазини, констативна инспекция, проверка на целостта, проверка на размерите, свидетелствуване при материални тестве, инспекция при заваряване, тестове за налягане и течове, свидетелствуване при функционални тестове при / без натоварване, проверка на корозионната защита, инспекции по време на производство, контрол на опаковките и маркировката. Техническа помощ, експертиза, консултации на компании относно качество на застраховките.

 

VI. РАВНИЩЕ НА КОМПАНИЯТА И НЕЙНИТЕ УСЛУГИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ И ФИНАНСОВ СЕКТОР

 

БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД извършва: Оглед на товари, кораби, оглед на машини, огледи в авиацията, установяване и проверка на предявени искове, профилактични и предпазни услуги срещу инцеденти и загуби при транзитно преминаващи през територията на България ТИР камиони; установяване и уреждане на исковете на чуждестранни пътници, застраховани чрез чуждестранни застрахователни компании включително хоспитализация и репатрация; контрол на стоките с предимство на пратките по заявка на техният притежател; вземания от трети лица; правни консултации при застрахователни, морски и транспортни проблеми.

Екипи от наши инспектори извършват контролни услуги според изискванията на нашите Клиенти в следните страни: Гърция, Македония, Словения, Сърбия и бивши Юго-републики и Румъния.

В настоящиат момент БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД извършва контрол при претоварване на стоки по поръчка на търговски, спедиторски и застрахователни компании с които имаме сключени договори.