За нас

“БЪЛГАРСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД Е РЕГИСТРИРАНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. КАТО ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, КОЕТО СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СОБСТВЕНИКА РАДИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ.ДРУЖЕСТВОТО Е С КАПИТАЛ 5 000 ЛВ.

ПОД КОМПЕТЕНТНОТО РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА, КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ КОМПАНИЯТА Е С БОГАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАН КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ НА СТОКИ, ТОВАРИ И КОНТЕЙНЕРИ, ВЗЕМАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОБИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ИНСПЕКЦИИ НА КОНТЕЙНЕРИ И ТРЕЙЛЕРИ И ДРУГА СЪРВЕЙОРСКА И ОЦЕНИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ЗАГУБИ ПО ИСКАНЕ НА ЗАСТРАХОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ОЦЕНКА НА РИСКА ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ, ОЦЕНКА НА ИМУЩЕСТВО НА СТРОИТЕЛНИ И ХИДРО СЪОРЪЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОГЛЕДИ ПРИ БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ,  ФУМИГАЦИЯ.